NOVA KOMUNISTIČKA PARTIJA SRBIJE

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!!!

nenadkulic@gmail.com
Za sve informacije pozovite: 063/77-51-980 ili 064/44-28-175

Govor Nenada Kulića!

nkps | 03 Mart, 2009 20:19

<object width=

" title="" class="ltVideoYouTube" />

 

***Ujedinjenje!***

nkps | 09 Februar, 2009 19:55

06.02.2009 god. u Zrenjaninu je održano prvo ujedinjavanje komunističkih partija u Srbiji od raspada Jugoslavije. NKPS-KPJ-KPS, pregovara se sa još nekoliko partija. Pozivamo i druge partije da se pridruže  komunistima pod imenom Udružene Komunističke Partije!

NOVA KOMUNISTIČKA PARTIJA SRBIJE

nkps | 25 Septembar, 2008 10:30

Ne prihvatamo gospodare i sudije zla za koje ne važi nikakav sud.

Ne budimo ovce koje ćekapitalistički čobani šišati.

Budimo vukovi i pokažimo im zube.

 

SLOBODA NEMA ALTERNATIVU!!!

 

Pozivamo vas da se učlanite u partiju.

POZIV!!!

nkps | 29 Avgust, 2008 14:17

PETOKRAKA
Pozivamo sve članove SPS-a kao i druge građane da nam se pridruže u partiji iz kakve su vas americke marionete isterale, da bi na kraju raspali onako jaku državu. Nedozvolite da vas opet iskoriste!!!
 
 
 
 
 
 
PREUZMITE STVARI U SVOJE RUKE!!!

Poziv!!!

nkps | 06 Jun, 2008 19:54

 Nenad Kulić

Pozivamo radničku klasu naše domovine koja je prevarena i ponižena, kao i

 one koji se osećaju izdato od svojih matičnih partija i sve druge građane da nam se pridruže u borbi za osnovna ljudska prava.

PREUZMI TE STVARI U SVOJE

RUKE!!!

Za sve informacije pozovite:063/77-51-980 ili 064/44-28-175

FORUM!!!

nkps | 13 April, 2008 22:14

FORUM NOVE KOMUNISTICKE PARTIJE SRBIJE!!! DA BI STE PRISTUPILI FORUMU KLIKNI TE http://nkps.4rumer.net/. SMRT FASIZMU I KAPITALIZMU SLOBODA NARODU!!!

PROGRAM

nkps | 26 Mart, 2008 22:30

PROGRAM Nove Komunističke partije Srbije  PROGRAMSKI CILJEVI NOVE KOMUNISTIČKE PARTIJE SRBIJE
U svom zalaganju za društvene promene NKPS se opredeljuje za socijalizam kao društvo u kome će biti prevladana klasna eksploatacija, birokratska uzurpacija, brutalnost u međuljudskim odnosima, degrada­cija ličnosti, egoizam i otuđenost pojedinaca na osnovu privatno-svojinskog raspolaganja sredstvima za proizvodnju, veći ili manji totalitarni karakter društva. Socijalizam predpostavlja dosledno poštovanje principa humanizma, kao uslov da se odnosi neravnopravnosti, dominacije, prinude, nasilja, moći i manipulacije razobliče u korist istinske demokratije,pluralizma, slobode, jednakosti, ravnopravnosti, soli–darnosti i pravičnosti. Polazeći od Marksovog stava da je revolucija stvar celog naroda a ne jedne partije, NKPS socijalizam shvata kao doslednu, demokratsku istorijsku inicijativu naroda a ne dogmu koja se nameće svetu i ljudima. Programska opredeljenja NKPS zasnivaju se ne samo na marksističkim i drugim socijalističkim učenjima i iskustvima, već i na svim naučnim, umetničkim, filozofskim i društvenim tekovinama naše civilizacije koje su doprinele da čovek stekne svest o sebi kao slobodnom, ravnopravnom i kreativnom biću i sposobnost da gradi svet u kome će tako moći da živi. NKPS u prvi plan svog političkog delovanja stavlja interese radnika, seljaka kao i svih koji žive od svog rada iznajmljujući svoju radnu snagu vlasnicima sredstava za proizvodnju. NKPS želi da se afirmiše kao moderna partija rada, kao politički predstavnik onog dela društva koji sredstva za život stiče jedino svojim fizičkom i umnim radom. NKPS preuzima i razvija: – sve pozitivne i progresivne ideje i tekovine međunarodnog i jugoslovenskog radničkog, socijalističkog i komunističkog pokreta, – sve ideje slobode i oslobodilačke tekovine narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije, – sve ideje i tekovine koje doprinose oslobađanju čoveka i svih ljudi od eksploatacije, siromaštva, neznanja, poniženja, nasilja, rasne, nacionalne, rodne, generacijske, političke, verske, ili bilo koje druge diskriminacije ili degradacije. NKPS se zalaže za: – socijalnu pravdu i solidarnost, – zaštitu i unapređivanje svih sloboda i prava građana zagarantovanih Ustavom i međunarodnim pravom, – ravnopravnost ljudi i naroda u našoj zemlji i svetu, – proizvodne i društvene odnose koji svakom za rad sposobnom čoveku obezbeđuje pravo na rad i pravo da odlučuje i saodlučuje o uslovima i rezultatima svog rada, – robnu proizvodnju, tržište i plansko usmeravanje, – sve oblike svojine koji obezbeđuju ljudsku kreativnost i ekonomsku efikasnost, – politički pluralizam koji će biti u funkciji izražavanja interesa pojedinaca i socijalnih grupa i usklađivanja njihovih interesa i slobodno samoorganizovanje ljudi. NKPS se zalaže za ravnopravnost svih građana bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, rodnu i versku pripadnost kao i na veličinu etničke grupe, stepen ekonomskog razvoja i kulturne specifičnosti. NKPS se zalaže za poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, uključujući i slobodu misli, savesti, veroispovesti i ubeđenja, za sve bez razlike na rod, jezik, naciju i veru. NKPS kao demokratska partija: – učestvovaće u jačanju i učvršćivanju demokratije kao jedinog legitimnog sistema vlasti u našoj zemlji, – zalagaće se da se demokratska vlast zasniva na volji naroda koja se izražava redovno putem slobodnih i poštenih izbora, – zalagaće se za polaganje računa biračkom telu, za obavezu državnih organa da poštuju zakon i pravdu i da ih nepristrasno primenjuju, kao i da niko ne može biti iznad zakona. NKPS se zalaže za temeljitu i kritičku analizu savremenih društvenih kretanja kod nas i u svetu, kao neophodan preduslov uspešnog delovanja svih progresivnih snaga društva na ostvarivanju istorijskih interesa radničke klase i svih radnih ljudi. Radi ostvarivanja programskih ciljeva NKPS će sarađivati sa svim partijama na levici, a pre svega sa komunističkim partijama u zemlji i svetu, na osnovu principa ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja. Jedan od glavnih zadataka u međupartijskoj saradnji biće razmena mišljenja i zajedničko delovanje u pitanjima u kojima postoje identični ili bliski stavovi. Republika Srbija NKPS se zalaže da nijedan pedalj teritorije Republike Srbije ne sme se odvojiti, nema niko pravo da potpiše odvajanje bilo kojeg njenog dela teritorije, ma kako bilo to definisano. Ukoliko nam nametnuto bude to od strane svetskih moćnika i novog svetskog poretka kad nismo u stanju da se zbog unutrašnjih i spoljnih prilika suprostavimo odbranbenom vojnom silom, smatraćemo da se radi o našem otetom, okupiranom delu teritorije a koju ćemo povratiti kada dođe do promene odnosa snaga u svetu. Bilo kakvo otcepljenje teritorije se ne sme potpisati, a teritorija okupirana naše zemlje koju ćemo osloboditi kad tad. Svi narodi koji žive na našoj teritoriji Republike Srbije su ravnopravni, svi imaju ista prava ali imaju i obaveze prema državi Srbiji. Vojska NKPS se zalaže da vojska R. Srbije treba da bude dobro naoružana i obučena kako bi mogla da čuva i brani nazavisnost R. Srbije. Vojska treba da čuva državne granice. Svaki vojnik treba da bude redovni a ne plaćeni a oficiri profesionalni u svojim strukama prema svojim dužnostima koje obavljaju. Vojska treba da brani R. Srbiju svim raspoloživim sredstvima u slučaju bilo kakve agresije ili nasilnog otimanja bilo kojeg dela teritorije u slučaju rata svaki građanin postaje vojnik ako je punoletan. Zdravstvo NKPS se zalaže da zdravstvo mora biti besplatno kako bi svaki naš građanin mogao da se leči besplatno. Da bi zdravstveni radnici mogli (svesno) savesno obavljati svoju poslovnu obavezu treba da imaju redovne i zadovoljavajuće plate kako ne bi morali raditi dodatne poslove, samo u normalnim uslovima zdravstvenih radnika dobijamo dobro i kvalitetno zdravstveno lečenje. A što se tiče zdravstvenih ustanova, bolnica društvenih i privatnih, troškova lečenja treba socijalno osiguranje da reguliše kako bi svaki naš građanin mogao da se leči bez obzira o kojoj se zdravstvenoj ustanovi radi. Samo na taj način dobijamo mogućnost da se svi naši građani mogu lečiti bez obzira dali su u radnom odnosu ili na SIZU za zapošljavanje i bez razlike na starosno doba. Svi naši građani moraju imati istu mogućnost za lečenje i pristupa svim zdravstvenim ustanovama naše zamlje. Školstvo Stav NKPS prema školstvu je sledeći: Školstvo mora da bude besplatno i obavezno za sve učenike. Obavezni stepen stručnog obrazovanja koje moraju učenici završiti je srednja stručna škola. Fakulteti moraju biti besplatni i dostupni svakom učeniku koji želi pohađati fakultet, a samo odlični učenici imaju pravo na stipendiju i dom. Samo besplatnim i obaveznim školstvom možemo se boriti protiv nepismenosti i drugih raznih diskriminacija i razlika među učenicima. Socijalna politika NKPS se zalaže: Da svaki zaposleni građanin može pristojno živeti od svog rada. Da svaki nezaposleni građanin uredno prijavljen na biro rada ostvari pravo na materijalna primanja i besplatnu zdravstvenu zaštitu. Da žena bude zaštićena u društvu a posebno samohrane majke, majke sa troje i biše dece, trudnice (da ne dobijaju otkaz na radno mesto). Da sve trudnice mogu da ostvare trudničko bolovanje. Da žena ostvaruje pravo na besplatnu preventivnu zdravstvenu zaštitu. Da se dečiji dodatak isplaćuje redovno a iznos istog da bude pristojan. Porodica sa petoro i više dece da imaju dodatna socijalna primanja. Selo i Poljoprivreda NKPS je protiv iseljenja mladih radno sposobnih ljudi sa sela i zalaže se da vrati što više istih nazad na selo. Na selima treba pokrenuti zemljoradničke zadruge i omogućiti bavljenje stočarstvom, ratarstvom, povrtarstvom, voćarstvom i drugim delatnostima. Omogućiti im da što povoljnije mogu uzeti kredite kako bi mogli kupiti poljoprivredne mašine, garantovati im otkup proizvoda, otkupna cena proizvoda da bude normalna i na vreme isplaćena. Samo na taj način možemo pospešiti vraćanje i odliv stanovništva sa sela i treba ići u korak sa svetskom tehnologijom koja omogućava lakše i uspešnije bavljenje zemljoradnjom. Jedino se tako mogu postići uspešniji i kvalitetniji rezultati poljoprivrede. Radnik NKPS se zalaže da svaki radnik bez razlike na verska ili politička opredeljenja bude zaštićen na radnom mestu da ne strepi od otpuštanja da im se omoguće uredne i pristojne plate, da imaju normalno radno vreme ne više od 8 sati, plaćen godišnji odmor, regres, topli obrok i odgovarajuću zaštitu na radu u zavisnosti od radnog mesta. Umetnost i kultura Potrebno je normativno i u praksi omogućiti i sveobuhvatnu slobodu stvaralaštva kao i slobodu kritike njenih rezultata. Država Srbija treba materijalno i na druge načine da pomogne i maksimalno omogući i podrži rad umetničkih i kulturnih ustanova, mreže biblioteka, muzeja, domova kulture, pozorišta, filmskih studija, bioskopskih dvorana, operskih, baletskih i koncertnih dvorana, ateljea i radionice iz oblasti likovne i vajarske umetnosti, slične ustanove koje neguju kulturne vrednosti kao i samostalni rad umetnika iz svih oblasti stvaralaštva. Posebnu brigu treba pokloniti očuvanju, održavanju i restauraciji kulturnih i istorijskih spomenika kao i arheoloških nalazišta i lokacija. Od izuzetnog značaja je podržavanje i pomaganje izdavačke delatnosti, štampanje domaće i strane literature jer knjiga mora biti dostupna svima. Država treba da promoviše objavljivanje dela koja ističu istinske naučne, umetničke i kulturne vrednosti. NKPS je protiv negovanja i objavljivanja kiča, nehumanih i dekadentnih knjiga koje propagiraju rasnu, versku i nacionalnu mržnju, pozivaju na rat, masovno uništenje ljudi i razaranja, kao i koje zagovaraju teror, ropstvo, gušenje sloboda i ukidanje ljudskih prava. Sport Sport treba da se zasniva na ravnopravnim i zdravim osnovama samo na taj način svi mogu imati iste mogućnosti i šanse da se bave sportom bez razlike na materijalni status. Dabi dobili dobre i kvalitetne sportiste, sport treba da bude obavezan za svako dete, bez razlike na pol do određenog uzrasta. Sve sportiste treba pomoći finansijski a samo najbolje koji prestavljaju državu treba posebno nagraditi. NKPS se zalaže za izgradnju sportskih dvorana, igrališta, bazena i drugih sportskih objekata i terena, gde će svi građani bez razlike na starosno doba moći aktivno ili rekreativno da se bave sportom. Verske organizacije Odnos NKPS prema verskim organizacijama je sledeći: Sve verske zajednice moraju biti odvojene od države i ne smeju se mešati u njen rad. Država s druge strane treba da omogući nesmetani rad svim verskim zajednicama na ravnopravnim osnovama kao i slobodu savesti i veroispovesti u društvu kao i u svojim institucijama. Verska sloboda je pravo koje ljudsko biće dobija rođenjem, činom života. To je sloboda u kojoj svako biće može prema savesti i uverenju oblikovati svoj duhovni život. Dokle god nečije uverenje o nekoj verskoj zajednici, ili njenom stavu, ne sprečava pripadnika te verske zajednice da postupa po diktatu svoje savesti i po uverenju koje je stekao – ono ne ugrožava drugoga. Ljudi moraju posedovati pravo da promene uverenja ako to savest traži od njih. Svako treba da sledi svoju savest u svim okolnostima i ne sme biti nateran da deluje protiv nje. Verska sloboda treba da bude ograničena samo onima koji iz verskih ili drugih pobuda nasiljem ili drugim oblicima ponašanja krše ljudska prava ili sprečavaju slobodno ispovedanje verskih uverenja drugih. Zato je verska sloboda, kao opšte pravilo, u službi svih građana – ravnopravno uključujući i ateiste kao i verski neopredeljene čija prava ne treba zanemarivati u korist onih koji su verski opredeljeni. Pripadnost ili nepripadnost nekoj verskoj zajednici nikada ne sme biti uzrok posebnih povlastica ili restrikcija.
  Autori Programa: Kulić Nenad i Kirćanski Vladimir

STATUT

nkps | 26 Mart, 2008 22:20

STATUT

Nove Komunističke partije Srbije
Osnivačka skupština Nove Komunističke partije Srbije održana
24. 01. 2007. godine u Zrenjaninu usvojila je sledeći


STATUT
Nove Komunističke partije Srbije
Osnovne odredbe
Član 1.
Nova Komunistička partija Srbije je organizacija građana Republike Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, rodnu i versku pripadnost, koji prihvataju Statut i Program partije.
Član 2.
Naziv partije je: Nova Komunistička partija Srbije. Sedište partije je u Zrenjaninu. Skraćeni naziv partije je: NKPS.
Član 3.
Simbol Nove Komunističke partije Srbije (u daljem tekstu partija) je zvezda petokraka crvene boje sa srpom i čekićem zlatne boje.
Zastava partije je crvene boje sa simbolom partije u gornjem levom uglu i skraćenim nazivom partije.
Član 4.
Partija ima pečat okruglog oblika na kome je upisan naziv i sedište partije a u sredini simbol partije. Organizacione jedinice partije mogu imati svoje pečate u skladu sa odlukom glavnog odbora.
Član 5.
Partija je pravno lice upisano u registar političkih organizacija. Partiju predstavlja predsednik glavnog odbora a u njegovom odsutstvu zamenik predsednika.
Članstvo partije
Član 6.
Građanin koji želi da postane član partije potpisuje pristupnicu. Odluku o prijemu u članstvo donosi mesno nadležan opštinski odbor. U slučaju da potpisnik pristunice ima prebivalište na teritoriji opštine u kojoj ne postoji opštinski odbor odluku o prijemu donosi Glavni odbor.
Član 7.
Osnovna prava i dužnosti člana partije su:
– da učestvuje u svim oblicima rada i aktivnostima partije, u skladu sa njegovim znanjem i mogućnostima,
– da radi na svom idejnom i opštem obrazovanju,
– da predlaže, bira i bude biran u organe partije,
– da bude obavešten o radu, da ocenjuje, kontroliše, kritikuje ili podržava rad svakog organa partije,
– da propagira izborni program partije i bori se za uspeh partije na izborima,
– da plaća članarinu u skladu sa odlukom Glavnog odbora i prema svojim mogućnostima pomaže partiju.
Član 8.
Članstvo u partiji prestaje istupanjem ili isključenjem.
Iz partije se može isključiti član koji deluje suprotno Statutu i Programu partije, ako ne izvršava važne odluke organa partije, nedostojno se ponaša ili teže naruši ugled partije.
Član 9.
Odluku o isključenju iz partije donosi Glavni odbor.
Protiv odluke o isključenju može se podneti žalba partijskoj konferenciji.
Organizacija partije
Član 10.
Partija se organizuje na teritorijalnom principu.
Teritorijalno se organizuju mesne, opštinske, gradske i okružne organizacije.
Član 11.
Za osnivanje mesne organizacije potrebno je pet članova partije.
Za osnivanje opštinske i gradske organizacije potrebno je postojanje najmanje tri mesne organizacije.
Za osnivanje okružne organizacije potrebno je postojanje najmanje tri opštinske organizacije.
Član 12.
Opštinske, gradske i okružne organizacije biraju odgovarajući odbor – opštinski, gradski ili okružni.
Broj članova odbora zavisi od broja članova partije i određuje se odlukom glavnog odbora.
Član 13.
Članovi opštinskih, gradskih i okružnik odbora biraju se svake četvrte godine na izbornim konferencijama.
Predsednik odbora bira se na prvom konstitutivnom sastanku odbora.
Organi partije
Član 14.
Organi partije su:
1. partijska konferencija,
2. glavni odbor,
3. statutarna komisija i
4. nadzorna komisija.
Partijska konferencija
Član 15.
Najviši organ partije je partijska konferencija koja se održava najmanje jednom u četiri godine.
Odluku o sazivanju, načinu pripreme i dnevnom redu partijske konferencije donosi Glavni odbor.
U slučaju potrebe može se sazvati vanredna partijska konferencija na osnovu odluke Glavnog odbora, na zahtev najmanje tri opštinska odnosno gradska odbora ili na zahtev najmanje 1/3 članova partije.
Član 16.
Na partijskoj konferenciji podnose izveštaje glavni odbor, statutarna i nadzorna komisija.
Partijska konferencija donosi odluke o izveštajima, usvaja ih ili odbacuje i daje ocenu rada svih organa partije u izveštajnom periodu.
Član 17.
Partijska konferencija:
– donosi odluke programskog i statutarnog karaktera,
– određuje političku liniju partije,
– bira glavni odbor, statutarnu i nadzornu komisiju,
– razmatra žalbe i predloge koji su joj upućeni.
Partijska konferencija donosi odluke prostom većinom glasova od broja prisutnih.
Odluke se donose javnim ili tajnim glasanjem zavisno od odluke delegata konferencije.
Glavni odbor
Član 18.
Glavni odbor je najviši organ partije između dve partijske konferencije.
Glavni odbor ima najmanje 5 a najviše 30 članova.
Glavni odbor rukovodi celokupnim radom partije i organizuje saradnju sa drugim političkim partijama i pokretima u zemlji i inostranstvu.
Član 19.
Članovi glavnog odbora mogu dobiti razna zaduženja i to za: organizaciona, politička, idejna, informativna, privredna-finansijska, kulturna, međunarodna i druga pitanja.
Član 20.
Predsednik i zamenik predsednika Glavnog odbora biraju se na prvoj konstitutivnoj sednici odbora.
Predsednik glavnog odbora priprema i zakazuje sednice odbora, vodi sednice i stara se o izvršavanju odluka Glavnog odbora.
Predsednika u slučaju odsutnosti zamenjuje zamenik.
Nadzorna komisija
Član 21.
Nadzorna komisija kontroliše finansijsko-materijalno poslovanje partije i o tome obaveštava organizacije i organe partije.
Nadzorna komisija podnosi pismeni izveštaj partijskoj konferenciji.
Član 22.
Nadzorna komisija ima pet članova koje bira partijska konferencija. Nadzorna komisija bira iz svojih redova predsednika i zamenika predsednika.
Statutarna komisija
Član 23.
Statutarna komisija tumači statut partije, prati njegovo ostvarivanje i svoje mišljenje u pismenom obliku dostavlja partijskoj konferenciji i organizacijama partije.
Statutarna komisija prati i ocenjuje rad svih organa partije i predlaže mere za poboljšanje rada tih organa.
Član 24.
Statutarna komisija ima pet članova koje bira partijska konferencija.
Statutarna komisija bira iz svojih redova predsednika i zamenika predsednika.
Statutarna komisija bira se na četiri godine.
Finansiranje partije
Član 25.
Partija može sticati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Finansijska sredstva potrebna za rad partije čine: članarina, dobrovoljni prilozi, pokloni, sponzorstva, legati itd.
Radi pribavljanja finansijskih sredstava neophodnih za rad partije, partija može osnivati privredna društva, u skladu sa zakonom.
Učešće na izborima
Član 26.
Partija učestvuje na izborima za Narodnu skupštinu, Pokrajinsku skupštinu i organe lokalne uprave.
Odluku o učešću na izborima donosi Glavni odbor.
Međupartijska saradnja
Član 27.
Partija će sarađivati sa svim progresivnim partijama i organi­zacijama kod nas i u svetu na bazi ravnopravnosti i nezavisnosti.
Partija se može učlanjivati u razne međunarodne organizacije čiji karakter i ciljevi nisu suprotni interesima Republike Srbije i progresa.
Završne odredbe
Član 28.
Partija može prestati sa radom isključivo na osnovu odluke partijske konferencije.
U slučaju prestanka rada partije celokupna njena imovina prelazi na onu partiju ili organizaciju koju odredi svojom odlukom partijska konferencija.
Član 29.
Na prvoj sednici prve partijske konferencije koja je održana dana 29. 11. 2007. doneto je sledeće:
Partijom će rukovoditi stalni glavni odbor.
Član 30.
Ovaj statut stupa na snagu i primenjuje se od dana registracije partije.
Predsednik
Glavnog odbora
_____________________________
Nenad Kulić
Autor Statuta
Jakovljevski Mihaj
diplomirani pravnik

POZDRAV!!!

nkps | 24 Mart, 2008 23:51

POZDRAV!!! OD DANAS SA OVOG BLOGA MOZETE SKINUTI STATUT I PROGRAM PARTIJE. BICE I JOS MNOGO TOGA. SMRT FASIZMU SLOBODA NARODU!!!

POZDRAV!!! PROCITAJTE VAZNO JE!

nkps | 30 Januar, 2008 19:46

POSTOVCANI GRADJANI. DRUGOVI I DRUGARICE.KRAJNJE JE VREME DA SE PROBUDITE I DIGNETE SVOJ GLAS. DA VIDITE DA STE BEZ IKAKVOG PRAVA. UKINUTO VAM JE PRAVO NA ZIVOT. DEMOKRATSKE I PATRIOTSKE PARTIJE VAM PRICAJU BAJKE O NEKOJ LAZNOJ EVROPI DOKLE CETE TRPETI DA VAM UKIDAJU SVE ONO STO JE NORMALNO ZA ZIVOT? PRAVE ROBOVE OD VAS I VASE DECE. BEZ PRAVA GLASE, BEZ ZASTITE... VISE OD POLOVINE NASIH LJUDI NEMA STA DA JEDE. STA JE JOS POTREBNO DA VAM URADE OVE STRANKE DA BI SHVATILI GDE STE I GDE PRIPADATE? OD VAS ZAVISI! NOVA KOMUNISTICKA PARTIJA SRBIJE ZA SVE INFORMACIJE OKO UCLANJANJA POZOVITE: 063/77-51-980 064/44-28-175
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb