NOVA KOMUNISTIČKA PARTIJA SRBIJE

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!!!

nenadkulic@gmail.com
Za sve informacije pozovite: 063/77-51-980 ili 064/44-28-175

STATUT

nkps | 26 Mart, 2008 22:20

STATUT

Nove Komunističke partije Srbije
Osnivačka skupština Nove Komunističke partije Srbije održana
24. 01. 2007. godine u Zrenjaninu usvojila je sledeći


STATUT
Nove Komunističke partije Srbije
Osnovne odredbe
Član 1.
Nova Komunistička partija Srbije je organizacija građana Republike Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, rodnu i versku pripadnost, koji prihvataju Statut i Program partije.
Član 2.
Naziv partije je: Nova Komunistička partija Srbije. Sedište partije je u Zrenjaninu. Skraćeni naziv partije je: NKPS.
Član 3.
Simbol Nove Komunističke partije Srbije (u daljem tekstu partija) je zvezda petokraka crvene boje sa srpom i čekićem zlatne boje.
Zastava partije je crvene boje sa simbolom partije u gornjem levom uglu i skraćenim nazivom partije.
Član 4.
Partija ima pečat okruglog oblika na kome je upisan naziv i sedište partije a u sredini simbol partije. Organizacione jedinice partije mogu imati svoje pečate u skladu sa odlukom glavnog odbora.
Član 5.
Partija je pravno lice upisano u registar političkih organizacija. Partiju predstavlja predsednik glavnog odbora a u njegovom odsutstvu zamenik predsednika.
Članstvo partije
Član 6.
Građanin koji želi da postane član partije potpisuje pristupnicu. Odluku o prijemu u članstvo donosi mesno nadležan opštinski odbor. U slučaju da potpisnik pristunice ima prebivalište na teritoriji opštine u kojoj ne postoji opštinski odbor odluku o prijemu donosi Glavni odbor.
Član 7.
Osnovna prava i dužnosti člana partije su:
– da učestvuje u svim oblicima rada i aktivnostima partije, u skladu sa njegovim znanjem i mogućnostima,
– da radi na svom idejnom i opštem obrazovanju,
– da predlaže, bira i bude biran u organe partije,
– da bude obavešten o radu, da ocenjuje, kontroliše, kritikuje ili podržava rad svakog organa partije,
– da propagira izborni program partije i bori se za uspeh partije na izborima,
– da plaća članarinu u skladu sa odlukom Glavnog odbora i prema svojim mogućnostima pomaže partiju.
Član 8.
Članstvo u partiji prestaje istupanjem ili isključenjem.
Iz partije se može isključiti član koji deluje suprotno Statutu i Programu partije, ako ne izvršava važne odluke organa partije, nedostojno se ponaša ili teže naruši ugled partije.
Član 9.
Odluku o isključenju iz partije donosi Glavni odbor.
Protiv odluke o isključenju može se podneti žalba partijskoj konferenciji.
Organizacija partije
Član 10.
Partija se organizuje na teritorijalnom principu.
Teritorijalno se organizuju mesne, opštinske, gradske i okružne organizacije.
Član 11.
Za osnivanje mesne organizacije potrebno je pet članova partije.
Za osnivanje opštinske i gradske organizacije potrebno je postojanje najmanje tri mesne organizacije.
Za osnivanje okružne organizacije potrebno je postojanje najmanje tri opštinske organizacije.
Član 12.
Opštinske, gradske i okružne organizacije biraju odgovarajući odbor – opštinski, gradski ili okružni.
Broj članova odbora zavisi od broja članova partije i određuje se odlukom glavnog odbora.
Član 13.
Članovi opštinskih, gradskih i okružnik odbora biraju se svake četvrte godine na izbornim konferencijama.
Predsednik odbora bira se na prvom konstitutivnom sastanku odbora.
Organi partije
Član 14.
Organi partije su:
1. partijska konferencija,
2. glavni odbor,
3. statutarna komisija i
4. nadzorna komisija.
Partijska konferencija
Član 15.
Najviši organ partije je partijska konferencija koja se održava najmanje jednom u četiri godine.
Odluku o sazivanju, načinu pripreme i dnevnom redu partijske konferencije donosi Glavni odbor.
U slučaju potrebe može se sazvati vanredna partijska konferencija na osnovu odluke Glavnog odbora, na zahtev najmanje tri opštinska odnosno gradska odbora ili na zahtev najmanje 1/3 članova partije.
Član 16.
Na partijskoj konferenciji podnose izveštaje glavni odbor, statutarna i nadzorna komisija.
Partijska konferencija donosi odluke o izveštajima, usvaja ih ili odbacuje i daje ocenu rada svih organa partije u izveštajnom periodu.
Član 17.
Partijska konferencija:
– donosi odluke programskog i statutarnog karaktera,
– određuje političku liniju partije,
– bira glavni odbor, statutarnu i nadzornu komisiju,
– razmatra žalbe i predloge koji su joj upućeni.
Partijska konferencija donosi odluke prostom većinom glasova od broja prisutnih.
Odluke se donose javnim ili tajnim glasanjem zavisno od odluke delegata konferencije.
Glavni odbor
Član 18.
Glavni odbor je najviši organ partije između dve partijske konferencije.
Glavni odbor ima najmanje 5 a najviše 30 članova.
Glavni odbor rukovodi celokupnim radom partije i organizuje saradnju sa drugim političkim partijama i pokretima u zemlji i inostranstvu.
Član 19.
Članovi glavnog odbora mogu dobiti razna zaduženja i to za: organizaciona, politička, idejna, informativna, privredna-finansijska, kulturna, međunarodna i druga pitanja.
Član 20.
Predsednik i zamenik predsednika Glavnog odbora biraju se na prvoj konstitutivnoj sednici odbora.
Predsednik glavnog odbora priprema i zakazuje sednice odbora, vodi sednice i stara se o izvršavanju odluka Glavnog odbora.
Predsednika u slučaju odsutnosti zamenjuje zamenik.
Nadzorna komisija
Član 21.
Nadzorna komisija kontroliše finansijsko-materijalno poslovanje partije i o tome obaveštava organizacije i organe partije.
Nadzorna komisija podnosi pismeni izveštaj partijskoj konferenciji.
Član 22.
Nadzorna komisija ima pet članova koje bira partijska konferencija. Nadzorna komisija bira iz svojih redova predsednika i zamenika predsednika.
Statutarna komisija
Član 23.
Statutarna komisija tumači statut partije, prati njegovo ostvarivanje i svoje mišljenje u pismenom obliku dostavlja partijskoj konferenciji i organizacijama partije.
Statutarna komisija prati i ocenjuje rad svih organa partije i predlaže mere za poboljšanje rada tih organa.
Član 24.
Statutarna komisija ima pet članova koje bira partijska konferencija.
Statutarna komisija bira iz svojih redova predsednika i zamenika predsednika.
Statutarna komisija bira se na četiri godine.
Finansiranje partije
Član 25.
Partija može sticati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Finansijska sredstva potrebna za rad partije čine: članarina, dobrovoljni prilozi, pokloni, sponzorstva, legati itd.
Radi pribavljanja finansijskih sredstava neophodnih za rad partije, partija može osnivati privredna društva, u skladu sa zakonom.
Učešće na izborima
Član 26.
Partija učestvuje na izborima za Narodnu skupštinu, Pokrajinsku skupštinu i organe lokalne uprave.
Odluku o učešću na izborima donosi Glavni odbor.
Međupartijska saradnja
Član 27.
Partija će sarađivati sa svim progresivnim partijama i organi­zacijama kod nas i u svetu na bazi ravnopravnosti i nezavisnosti.
Partija se može učlanjivati u razne međunarodne organizacije čiji karakter i ciljevi nisu suprotni interesima Republike Srbije i progresa.
Završne odredbe
Član 28.
Partija može prestati sa radom isključivo na osnovu odluke partijske konferencije.
U slučaju prestanka rada partije celokupna njena imovina prelazi na onu partiju ili organizaciju koju odredi svojom odlukom partijska konferencija.
Član 29.
Na prvoj sednici prve partijske konferencije koja je održana dana 29. 11. 2007. doneto je sledeće:
Partijom će rukovoditi stalni glavni odbor.
Član 30.
Ovaj statut stupa na snagu i primenjuje se od dana registracije partije.
Predsednik
Glavnog odbora
_____________________________
Nenad Kulić
Autor Statuta
Jakovljevski Mihaj
diplomirani pravnik

Komentari

Re: STATUT

fkborac | 14/04/2008, 15:00

DAli ce NKPS izaci na izvore 11.maja?

Re: STATUT

titoist | 10/06/2008, 00:40

Kasno, drugovi,kasno! Jedna i jedina je bila i ostala KPJ/SKJ iz perioda 1920-1990. Na zalost KPJ/SKJ vise nema i nemojte da kvarite uspomene. J.B. Tito je jedan i jedini i njegova Partija je zasluzila da ode u istoriju kao prava komunisticka partija od svih KP na svijetu.

Nek zive uspomene na ono sto je nekada bilo istinski i pravo!
Zivio drug Tito! Zivjela KPJ!

Kasno...?

Milan | 11/06/2008, 19:19

Postojanje NKPS nije osporavanje vrednosti dostignuca SKJ, nego borba za bolji zivot, pravedno drstvo, besklasno drustvo, zivot dostojan coveka, obnavljanje prava na rad..nikad nije kasno..da se bilje zivi

Re: STATUT

Red | 20/06/2008, 10:05

Dosta vam je suv taj statut a i program! problem je u tome sto se oslanjate na Titoizam tako da necete imati uspeha.Moj savet vam je da krenete idejom bazicnog komunizma(Marxovog)i idejom Lava Trockog jer je on naj realniji i najvise moguc.Sve ostalo je ili utopija ili pokusaj da se vodi diktatura!

far left no to capitalism

sani | 10/10/2008, 19:45

NKPS potpuno vas podrzavam niko nam ne moze unistiti ideoloski duh najjaci smo borci u svakom obliku

kako sad?

Dragisa-Drago WRBAUK | 21/11/2008, 10:54

Procitao sam vas program i mislim da je sad mozda veoma kasno za crveno-zlatnu revoliciju.Ja podrzavam pro-europsku levicu ustvari socijal-demokrate po Europi i ostatku sveta.Doista sam uveren da razne socijalisticke,a narocito komunisticke strancice sem u Rusiji i Belorusiji u ovom delu naseg kontinenta mogu nesto uraditi.Ja podrzavam Belorusiju i Rusiju u njihovom napretku.Da ali su tamo novu komunisti i tek kako postali nacional-komunisti ili jedna od varijanta.Zalazu se za jaku nacionalnu zemlju.Licno mislim da u Srbiji,bivsoj Jugoslaviji nemaju razne komunisticke i socijalisticke strukture sanse za sada.Socijal-demokrate da!!!
Tako da je tesko oboriti neoliberalizam ili neokapitalizam za jos 50 god.Pa veliki problem u levicarenju su anarhisticke razne bande koje razaraju svest o drzavama.Medjutim i oni dobijaju po ledjima od drugih levicara,a da ne govorim o desnicarskim pokretima.Treba se boriti protiv anarhistickih raznih elemenata cak zajedno i sa odredjenim desnicarima.
White-red-blue army UK!!!

Tovaris

Budimir | 28/02/2009, 20:06

Nije tu nesto dobro izdefinisano oko clanarine. Stvarno mislite da se uclanjenje u partiju treba placati? To mi vise zvuci kao da se covek uclanjuje u dramsku sekciju. Takodje, ne treba se samo oslanjati na Titoizam vec i na Marxa i kao sto je neko pomenuo Trockog, i izmestanje glavnog odbora u Beograd....

Primecujem...

Jelena | 10/05/2009, 01:54

Citajuci program NKPS, nisam mogla da ne zapazim lepo formulisan deo:

"Socijalizam predpostavlja dosledno poštovanje principa humanizma, kao uslov da se odnosi neravnopravnosti, dominacije, prinude, nasilja, moći i manipulacije razobliče u korist istinske demokratije, pluralizma, slobode, jednakosti, ravnopravnosti, solidarnosti i pravičnosti."

S obzirom da vec duze vremena razmisljam o mogucnosti svog politickog angazovanja, kada konacno budem naisla na partiju sa cijim bih se programom slagala, sledece sto sam procitala bio je statut NKPS, a zatim sam otisla na NKPS forum, da se jos blize upoznam sa materijom.

Na forumu sam dozivela iznenadjenje, neprijatno iznenadjenje: na stranu to sto samo manji broj forumasa koristi pravopisna pravila, sto se ponovo ozivljava duh idolopoklonstva, vec se direktno udara na ljudska prava i slobode. Recite mi, gospodo, na koju ste vi to slobodu i jednakost mislili, kada se izjasnjavate homofobicno - negativno po pitanju seksualne orjentacije i rodnog identiteta? Gde je tu jednakost i sloboda?

Vratila sam se na statut i nanovo procitala prvi clan: da, ta jednakost se ne spominje.
Prilicno sam tuzna, a moja potrega za partijom koja ce stvarno zastupati ono sto ste napisali da socijalizam predstavlja, a ne samo se razbacivati terminima zvucnosti radi, se nastavlja.

Homoseksualnost..?

Lune | 25/06/2009, 17:24

Da gospodja-drugarica nije pogresila vrata, NKPS nije udruzenje LGBT. Niko njih ne sprecava da *vrse svoje radnje*, niti su na bilo koji nacin odbijeni od mogucnosti da budu clanovi NKPS,njihova *intimna ideologija* nije u domenu komunistickog pokreta.

Ideal NKPS

Vuk | 18/08/2009, 22:18

Ideal NKPS jeste utemeljenje revolucionarne elite, kao pokretača narodnih masa, i širenje ideje o pravnoj i ekonomskoj jednakosti čoveka kao društvenog bića. Primenjivanje logike, od strane potencijalnih levičara na filozofsko-naučna istraživanja, predstavlja moćan intelektualni faktor u kapitalističkom sistemu i destabilizaciju mehanizma njegove egzistencijalne osnove. Ta osnova su najamni radnici, materijalno uslovljeni, edukovani ili trenirani za moderno robovanje i ugnjetavanje. Pretvaranjem radnika u ideološko-marksističko obrazovane ličnisti, istorijska kula od karata, kao socijalna lestvica se ruši i javlja se tendencija ka izgradnji bezklasnog društva nakon proleterske revolucije. Ovo potvrdjivanje osnovnih nacela komunističke misli, je posledica njenog deformiteta i kompromisa sa kapitalističkim sistemom, što doprinosi stvaranju lažnih ideala levice, koji odgovaraju zapadu. Grupacije koje u svom programu propagiraju borbu za razne deformitete klasnog drustva ( homoseksualizam, narkomaniju, brisanje razlika muškarca i žene, ukidanje regularne vojske, prava nacionalnih manjina), imaju za cilj da svesno ili nesvesno odvrate proletarijat od komunzma. Da me ne shvatite pogresno, nacionalne manjine ne postoje u komunistickoj državi. U njoj postoje samo njeni gradjani, i totalitarna vlast, koja ce kroz marksizam da brani interese gradjana. Ja još nisam član, ali cu se učlaniti, uskoro... Živela NKPJ, zivela svetska revolucija!!! Smrt kapitalizmu, fašizmu i neo-liberalizmu!!!

Klerofašisti

Marko | 28/12/2013, 15:14

Ovi nacional-komunisti su gori od fašista. Njihova totalitarna staljinistička ideologija se ne razlikuje mnogo od najgorih oblika fašizma. Zapravo, ja ne znam zašto se oni ne udruže sa Dverima, Obrazom i drugim klerikalnim pokretima? Ideološki bi se potpuno nadopunjavali. Današnji nacional-komunisti su (poput nacional-socijalista) postali najveći konzervativci. Zalažu se za totalitarno društvo, ograničavanje prava žena, ograničavanje prava nacionalnih i verskih manjina, a o pravima homoseksualaca da i ne govorim. Lenjin bi se u grobu okrećao, da je kojim slučajem sahranjen, ali bi drug Staljin bio ponosan. Sva sreća pa nemaju nikakve šanse na ovim prostorima. Konzervativni birači će pre glasati za izvorne nacional-konzervativne i klerikalne stranke, nego za one koji su im ukrali ideologiju.

Dodaj komentar

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb